Działalność

Moja działalność zawodowa i społeczna zawsze była związana z pracą z ludźmi. Bardzo sobie cenię możliwość przebywania z nimi oraz pomagania w rozwiązywaniu ich problemów i trudności.

Na początku mojej kariery zawodowej sprawowałam funkcję lidera Klubu Pracy i Kierownika działu ewidencji, świadczeń i informacji w Rejonowym Urzędzie Pracy w Skarżysku - Kamiennej.

Później byłam nauczycielem na kierunku pracownik socjalny w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego i Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych. Pracowałam także, jako zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz Prezes Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Ponadto byłam Radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Ekspertem samorządu województwa świętokrzyskiego ds. negocjacji z Komisją Europejską PO Kapitał Ludzki.Aktywność

sejmowa

Interpelacje

86

Wystąpienia

46

Głosowanie

90%

 

 

 

Aktywność sejmowa 

 Interpelacje

86

Wystąpienia

46

Głosowania

90%

 

Any data to display

Wystąpienia sejmowe

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wystąpienie z dnia 03 lipca 2018 roku.

Wystąpienia sejmowe

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wystąpienie z dnia 03 lipca 2018 roku.

Wystąpienia sejmowe

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wystąpienie z dnia 03 lipca 2018 roku.