Praca w sejmie

Obecna Kadencja jest moją trzecią w Sejmie. Byłam członkinią sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także pełniłam funkcję Wiceprzewodniczącej sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Obecnie sprawują funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny a także jestem Wiceministrem Polityki Senioralnej w Gabinecie Cieni, gdzie zajmuję się pakietem rozwiązań dla seniorów.Aktywność

sejmowa

Interpelacje

86

Wystąpienia

46

Głosowanie

90%

 

 

 

Aktywność sejmowa 

 Interpelacje

86

Wystąpienia

46

Głosowania

90%

 

Any data to display

Wystąpienia sejmowe

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wystąpienie z dnia 03 lipca 2018 roku.

Wystąpienia sejmowe

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wystąpienie z dnia 03 lipca 2018 roku.

Wystąpienia sejmowe

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wystąpienie z dnia 03 lipca 2018 roku.